Leto uporabe PB za BM:
Pasma PB:
Pasma BM:
Razvrščanje