Pregled sumarnikov po letu 2003
Leto sumarnika:
  Obračunsko obdobje:
  • do leta 2010: od 1.1. do 31.12. obračunanega leta
  • leto 2011: od 1.11.2010 do 31.10.2011

Pregled sumarnikov od leta 1992 do 2003
LETO Slovenija Kmetije Kmetije po zavodih Kmetije po območjih Podjetja Podjetja po zavodih
1992 PDF PDF PDF PDF PDF PDF
1993 PDF PDF PDF PDF PDF PDF
1994 PDF PDF PDF PDF PDF PDF
1995 PDF PDF PDF PDF PDF PDF
1996 PDF PDF PDF PDF PDF PDF
1997 PDF PDF PDF PDF PDF PDF
1998 PDF PDF PDF PDF PDF PDF
1999 PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2000 PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2001 PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2002 PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2003 PDF PDF PDF PDF PDF PDF