Koeficient sorodstva med
Republiška št.
X
Republiška št.