Koeficienti sorodstva (>0) med

in plemenskimi biki za leto 2023