CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Rezultati analiz CPZ Govedo Analize zemlje nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Rezultati analiz REZULTATI ANALIZ
Analize krme
Analize zemlje
Analize gnojil živalskega izvora
Bazenski vzorci (mlekarna Celeia)
Analize zemlje    
Parcele na karti OPISI NORMATIVOV
Zap.št. GERK Domače ime parcele Raba Datum prejema
vzorca
Analitska
številka
Laboratorij
1 0 JANČEŠKA ZEMLJA 27.05.2019 02058/2019 CL Kmetijski inštitut Slovenije
2 0 PRVA ZAVAKA ZEMLJA - NJIVA 13.02.2019 00346/2019 CL Kmetijski inštitut Slovenije
3 0 PRVA DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 13.02.2019 00347/2019 CL Kmetijski inštitut Slovenije
4 0 POD CERKVIJO ZEMLJA - NJIVA 13.02.2019 00345/2019 CL Kmetijski inštitut Slovenije
5 0 DOLINE ZEMLJA - NJIVA 13.02.2019 00344/2019 CL Kmetijski inštitut Slovenije
6 0 ZEMLJA - NJIVA 07.05.2018 01284/2018 CL Kmetijski inštitut Slovenije
7 0 BREZJE 1 ZEMLJA - NJIVA 27.06.2017 02308/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
8 0 VRTEC 2 ZEMLJA - NJIVA 27.06.2017 02309/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
9 0 TREBEŽ ZEMLJA - NJIVA 11.04.2017 01605/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
10 0 HRIB ZEMLJA - NJIVA 11.04.2017 01608/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
11 0 MANKA ZEMLJA - NJIVA 11.04.2017 01606/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
12 0 NA HRIBU ZEMLJA - NJIVA 11.04.2017 01607/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
13 0 MANDAGAR ZEMLJA - NJIVA 11.04.2017 01604/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
14 0 BREZJE ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00804/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
15 0 PRVA DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00807/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
16 0 SKLAD ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00806/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
17 0 VRTEC ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00809/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
18 0 ZELENI HRIBCI ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00799/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
19 0 BREZJE ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00798/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
20 0 DRUGA DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00805/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
21 0 VRTEC ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00803/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
22 0 SKLAD ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00801/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
23 0 ZELENI HRIBCI ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00812/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
24 0 POD CERKVIJO ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00808/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
25 0 DRUGA DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00800/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
26 0 JANČEŠKA ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00802/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
27 0 DOLINE ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00810/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
28 0 PRVA ZAVAKA ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00811/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
29 0 JANČEŠKA ZEMLJA - NJIVA 24.02.2017 00715/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
30 0 SKLAD ZEMLJA - NJIVA 06.05.2016 01563/2016 CL Kmetijski inštitut Slovenije
31 0 DOLINE ZEMLJA - NJIVA 06.05.2016 01562/2016 CL Kmetijski inštitut Slovenije
32 0 ZEMLJA - NJIVA 10.07.2015 02447/2015 CL Kmetijski inštitut Slovenije
33 0 BREZJE ZEMLJA - NJIVA 06.05.2015 01860/2015 CL Kmetijski inštitut Slovenije
34 0 1.DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 06.05.2015 01859/2015 CL Kmetijski inštitut Slovenije
35 0 POD CERKVIJO ZEMLJA - NJIVA 25.02.2014 00806/2014 CL Kmetijski inštitut Slovenije
36 0 I.ZAVAKA ZEMLJA - NJIVA 25.02.2014 00804/2014 CL Kmetijski inštitut Slovenije
37 0 I.DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 25.02.2014 00803/2014 CL Kmetijski inštitut Slovenije
38 0 DOLINE ZEMLJA - NJIVA 25.02.2014 00805/2014 CL Kmetijski inštitut Slovenije
39 0 MANDGAR ZEMLJA - TRAVNIK 15.03.2012 00999/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
40 0 MANKA ZEMLJA - TRAVNIK 15.03.2012 01001/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
41 0 TREBEŽ ZEMLJA - TRAVNIK 15.03.2012 01000/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
42 0 VRTOVC ZEMLJA - TRAVNIK 15.03.2012 00997/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
43 0 SNOŽET ZEMLJA - NJIVA 15.03.2012 00995/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
44 0 HRIB ZEMLJA - TRAVNIK 15.03.2012 00998/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
45 0 ZELENI HRIBCI ZEMLJA - NJIVA 15.03.2012 00996/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
46 0 JANČEŠKA ZEMLJA - NJIVA 02.03.2012 00757/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
47 0 BREZJE ZEMLJA - NJIVA 24.03.2011 01214/2011 CL Kmetijski inštitut Slovenije
48 0 VRTEC ZEMLJA - NJIVA 24.03.2011 01216/2011 CL Kmetijski inštitut Slovenije
49 0 SKLAD 1 ZEMLJA - NJIVA 24.03.2011 01215/2011 CL Kmetijski inštitut Slovenije
50 0 2.DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 24.03.2011 01217/2011 CL Kmetijski inštitut Slovenije
51 0 ZAVAKA ZEMLJA - NJIVA 24.03.2009 01183/2009 CL Kmetijski inštitut Slovenije
52 0 SNOŽET ZEMLJA - NJIVA 24.03.2009 01181/2009 CL Kmetijski inštitut Slovenije
53 0 DOLINE ZEMLJA - NJIVA 24.03.2009 01182/2009 CL Kmetijski inštitut Slovenije
54 520449 POD CERKVIJO ZEMLJA - NJIVA 03.03.2008 00705/2008 CL Kmetijski inštitut Slovenije
55 3662137 PRVA DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 03.03.2008 00704/2008 CL Kmetijski inštitut Slovenije
56 0 3. Antonova ZEMLJA - NJIVA 12.08.2004 02312/2004 CL Kmetijski inštitut Slovenije
57 520830 2. Druga Dobrava ZEMLJA - NJIVA 12.08.2004 02311/2004 CL Kmetijski inštitut Slovenije
58 520833 4. Zeleni hribci ZEMLJA - NJIVA 12.08.2004 02313/2004 CL Kmetijski inštitut Slovenije
59 3662157 1. Jančeška ZEMLJA - NJIVA 12.08.2004 02310/2004 CL Kmetijski inštitut Slovenije

<- Izberite tla glede na njihovo teksturo
0 DRUGA DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00805/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
Zap.št. Določitev Enota Zračno
suha tla
Suha
tla
Močno
kisla tla
Kisla tla
Zmerno
kisla tla
Nevtralna
tla
Alkalna
tla
Stopnja kislosti tal
Stopnja oskrbljenosti
velja za
Siromašna
Srednja
Optimalna
Čezmerna
Ekstremna
Mineralna
tla
Slabo
humozna tla
Srednje
humozna tla
Humozna
tla
Zelo
humozna tla
1 Organska snov %
4,6
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o x o o o o o o o o o o o o o
Analize onesnaženosti tal
M
O
K
M - mejna vrednost
O - opozorilna vrednost
K - kritična vrednost