REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Zap.št. Krma Domače ime parcele GERK
1 SENO TRAVNIK 0