DEMO rejec  
Povzetek zadnje mlečne kontrole, dne: 02.03.2020; 13 krav v kontroli
Prireja na dan kontrole Razmerje maščobe/beljakovine pomoč Sečnina
Kg mleka 293
% maščob 4,01
% beljakovin 3,51
ŠSC (x1000) 663
Izkoristek potenciala za prirejo mleka pomoč
Gibanje Število / Delež krav
Stagnira 4 (30,8%)
Pada 9 (69,2%)
Stadij laktacije Porazdelitev somatskih celic Osemenitve / Predvidene telitve
1. Osemenjene krave: 22 (78,6%)
3. Telice, stare > 1 leto: 6 (21,4%)
Izvajanje osemenitev za 1 leto nazaj
  Vse osem. Z mladimi biki
Vse 48 8
Prvesnice 14 8
Biki izven RP 0  
pomoč Temperaturno vlažnostni
indeks med 63 in 66
Način prezračevanja oz. reje Podatki hidrometeorološke
postaje (vir: ARSO - meteo.si)
pomoč
Ni tveganja za vročinski stres.
Prisilno prezračevanje z ventilatorjem
Naravno prezračevanje
Slabo prezračen hlev
Celodnevna paša ali nočni izpust živali
 
Vaša najbližja hidrometeorološka postaja:
 
Priporočila za blaženje vročinskega
stresa pri kravah molznicah
- Hlajenje in prezračevanje hlevov
- Hlajenje živali
- Obroki in krmljenje
- Napajanje
HMP: LET. J. PUCNIKA LJ.
Datum: 05.04.2020 ob 14:50
Vlaga 28%
Temperatura 16,6oC
Tlak 1025 hPa
Veter - hitrost in smer 7 km/h V