DEMO rejec  
Povzetek zadnje mlečne kontrole, dne: 02.10.2019; 16 krav v kontroli
Prireja na dan kontrole Razmerje maščobe/beljakovine pomoč Sečnina
Kg mleka 309
% maščob 4,15
% beljakovin 3,56
ŠSC (x1000) 170
Izkoristek potenciala za prirejo mleka pomoč
Gibanje Število / Delež krav
Stadij laktacije Porazdelitev somatskih celic Osemenitve / Predvidene telitve
1. Osemenjene krave: 18 (72,0%)
2. Neosemenjene krave: 5 (20,0%)
3. Telice, stare > 1 leto: 2 (8,0%)
Izvajanje osemenitev za 1 leto nazaj
  Vse osem. Z mladimi biki
Vse 48 8
Prvesnice 14 8
Biki izven RP 0  
pomoč Temperaturno vlažnostni
indeks
Način prezračevanja oz. reje Podatki hidrometeorološke
postaje (vir: ARSO - meteo.si)
V hladnejših mesecih leta, med oktobrom in marcem, ni nevarnosti vročinskega stresa.
Vseeno pa je potrebno:
- vzdrževanje relativne zračne vlage v hlevih med 60% in 75%
- zmanjševanje vsebnosti škodljivih plinov s prezračevanjem
- ležišča za živali naj bodo suha

V poletnem času bo na tem mestu vzpostavljeno alarmiranje za tveganje vročinskega stresa na vaši kmetiji.
Prisilno prezračevanje z ventilatorjem
Naravno prezračevanje
Slabo prezračen hlev
Celodnevna paša ali nočni izpust živali
 
Vaša najbližja hidrometeorološka postaja:
 
Priporočila za blaženje vročinskega
stresa pri kravah molznicah
- Hlajenje in prezračevanje hlevov
- Hlajenje živali
- Obroki in krmljenje
- Napajanje
HMP: LET. J. PUCNIKA LJ.
Datum: 21.10.2019 ob 19:40
Vlaga 92%
Temperatura 14,1oC
Tlak 1023 hPa
Veter - hitrost in smer 0 km/h