DEMO rejec  
Povzetek zadnje mlečne kontrole, dne: 30.07.2019; 13 krav v kontroli
Prireja na dan kontrole Razmerje maščobe/beljakovine pomoč Sečnina
Kg mleka 283
% maščob 3,73
% beljakovin 3,48
ŠSC (x1000) 110
Izkoristek potenciala za prirejo mleka pomoč
Gibanje Število / Delež krav
Se povečuje 5 (38,5%)
Stagnira 2 (15,4%)
Pada 6 (46,2%)
Stadij laktacije Porazdelitev somatskih celic Osemenitve / Predvidene telitve
1. Osemenjene krave: 23 (85,2%)
2. Neosemenjene krave: 2 (7,4%)
3. Telice, stare > 1 leto: 2 (7,4%)
Izvajanje osemenitev za 1 leto nazaj
  Vse osem. Z mladimi biki
Vse 48 8
Prvesnice 14 8
Biki izven RP 0  
pomoč Temperaturno vlažnostni
indeks med 69 in 72
Način prezračevanja oz. reje Podatki hidrometeorološke
postaje (vir: ARSO - meteo.si)
pomoč
Zmerno tveganje za vročinski stres.
Prisilno prezračevanje z ventilatorjem
Naravno prezračevanje
Slabo prezračen hlev
Celodnevna paša ali nočni izpust živali
 
Vaša najbližja hidrometeorološka postaja:
 
Priporočila za blaženje vročinskega
stresa pri kravah molznicah
- Hlajenje in prezračevanje hlevov
- Hlajenje živali
- Obroki in krmljenje
- Napajanje
HMP: LET. J. PUCNIKA LJ.
Datum: 21.08.2019 ob 02:20
Vlaga 96%
Temperatura 18,2oC
Tlak 1018 hPa
Veter - hitrost in smer 2 km/h Z