DEMO rejec  
Povzetek zadnje mlečne kontrole, dne: 07.01.2020; 14 krav v kontroli
Prireja na dan kontrole Razmerje maščobe/beljakovine pomoč Sečnina
Kg mleka 321
% maščob 4,05
% beljakovin 3,37
ŠSC (x1000) 266
Izkoristek potenciala za prirejo mleka pomoč
Gibanje Število / Delež krav
Se povečuje 3 (21,4%)
Stagnira 2 (14,3%)
Pada 9 (64,3%)
Stadij laktacije Porazdelitev somatskih celic Osemenitve / Predvidene telitve
1. Osemenjene krave: 18 (60,0%)
2. Neosemenjene krave: 4 (13,3%)
3. Telice, stare > 1 leto: 8 (26,7%)
Izvajanje osemenitev za 1 leto nazaj
  Vse osem. Z mladimi biki
Vse 48 8
Prvesnice 14 8
Biki izven RP 0  
pomoč Temperaturno vlažnostni
indeks
Način prezračevanja oz. reje Podatki hidrometeorološke
postaje (vir: ARSO - meteo.si)
V hladnejših mesecih leta, med oktobrom in marcem, ni nevarnosti vročinskega stresa.
Vseeno pa je potrebno:
- vzdrževanje relativne zračne vlage v hlevih med 60% in 75%
- zmanjševanje vsebnosti škodljivih plinov s prezračevanjem
- ležišča za živali naj bodo suha

V poletnem času bo na tem mestu vzpostavljeno alarmiranje za tveganje vročinskega stresa na vaši kmetiji.
Prisilno prezračevanje z ventilatorjem
Naravno prezračevanje
Slabo prezračen hlev
Celodnevna paša ali nočni izpust živali
 
Vaša najbližja hidrometeorološka postaja:
 
Priporočila za blaženje vročinskega
stresa pri kravah molznicah
- Hlajenje in prezračevanje hlevov
- Hlajenje živali
- Obroki in krmljenje
- Napajanje
HMP: LET. J. PUCNIKA LJ.
Datum: 19.01.2020 ob 13:40
Vlaga 72%
Temperatura 4,8oC
Tlak 1030 hPa
Veter - hitrost in smer 2 km/h V