CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Relationship calculator SETTINGS PRINT search e-mail help slovensko
Relationship calculator RELATIONSHIP CALCULATOR
Coefficient of relationship between animals Coefficient of relationship between animals
Inbreeding coefficient for the animal Inbreeding coefficient for the animal
Coefficient of relationship with breeding bulls Coefficient of relationship with breeding bulls
Relationship calculator    
Aplikacija za pomoč pri preprečevanju parjenja v sorodu

Sorodstvo med živalima
Izračun keoeficienta sorodstva med dvema živalima.

Inbriding za žival
Izračun koeficienta inbridinga (stopnje inbridinga) za posamezno žival.

Sorodstvo s PB
Izračun koeficinta sorodstva (stopnje sorodstva) med izbrano živaljo in plemenskimi biki (PB), ki imajo trenutno dovoljenje za uporabo.

Vsi izračuni temljijo na podatkih o poreklu živali (do osnovne populacije).
Pri neznanem ali dvomljivem poreklu izračuni ne morejo biti zanesljivi!