CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Bulls SETTINGS PRINT search e-mail help slovensko
Bulls BULLS
Bulls list
Bulls for bulldams
Bulls    
Aktualni rangi plemenskih bikov

Razvrstitve po pasmah so pripravljene glede na ZADNJI URADNI NACIONALNI obračun PV.  

Primarni vir PV je BF, Oddelek za zootehniko.