CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo User DEMO... CPZ Govedo Lab CPZ Govedo Soil Analyzes SETTINGS PRINT search e-mail help slovensko
Lab LAB
Feed Analyzes
Soil Analyzes
Manure Analyzes
Bulk analyzes (Celeia)
Soil Analyzes    
Parcele na karti OPISI NORMATIVOV
S klikom na poljubno številko v koloni Analitska številka se vam bo odprl pogled na založenost tal z mineralnimi hranili, stopnjo zakisanosti in onesnaženoti tal. Ti podatki so seveda odvisni od vrste analiz, katere ste naročili v laboratoriju. Glede na tip tal (Težka tla, Lahka/srednje težka tla), je za isto vrednost določitve, prikazana drugačna stopnja založenosti tal, kislosti in onesnaženosti. Podatki so vedno prikazani za Lahka/srednje težka tla.Če menite, da ni tako, kliknite na gumb Težka tla in vrednosti bodo prikazane za izbrani tip tal.

Kadar dajete v laboratorij vzorce, ki se nanašajo na določeno parcelo, je zelo pomembno, da pri oznaki navedete poleg G-MID tudi GERK številko. Zaenkrat prikazujemo podatke vzorcev, ki so bili analizirani v centralnem laboratoriju Kmetijskega inštituta Slovenije in imamo z njim sklenjen dogovor o tej možnosti prikaza.
Zap.št. GERK Domače ime parcele Raba Datum prejema
vzorca
Analitska
številka
Laboratorij
1 0 JANČEŠKA ZEMLJA 27.05.2019 02058/2019 CL Kmetijski inštitut Slovenije
2 0 PRVA ZAVAKA ZEMLJA - NJIVA 13.02.2019 00346/2019 CL Kmetijski inštitut Slovenije
3 0 PRVA DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 13.02.2019 00347/2019 CL Kmetijski inštitut Slovenije
4 0 POD CERKVIJO ZEMLJA - NJIVA 13.02.2019 00345/2019 CL Kmetijski inštitut Slovenije
5 0 DOLINE ZEMLJA - NJIVA 13.02.2019 00344/2019 CL Kmetijski inštitut Slovenije
6 0 ZEMLJA - NJIVA 07.05.2018 01284/2018 CL Kmetijski inštitut Slovenije
7 0 BREZJE 1 ZEMLJA - NJIVA 27.06.2017 02308/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
8 0 VRTEC 2 ZEMLJA - NJIVA 27.06.2017 02309/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
9 0 TREBEŽ ZEMLJA - NJIVA 11.04.2017 01605/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
10 0 HRIB ZEMLJA - NJIVA 11.04.2017 01608/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
11 0 MANKA ZEMLJA - NJIVA 11.04.2017 01606/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
12 0 NA HRIBU ZEMLJA - NJIVA 11.04.2017 01607/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
13 0 MANDAGAR ZEMLJA - NJIVA 11.04.2017 01604/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
14 0 BREZJE ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00804/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
15 0 PRVA DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00807/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
16 0 SKLAD ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00806/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
17 0 VRTEC ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00809/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
18 0 ZELENI HRIBCI ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00799/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
19 0 BREZJE ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00798/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
20 0 DRUGA DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00805/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
21 0 VRTEC ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00803/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
22 0 SKLAD ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00801/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
23 0 ZELENI HRIBCI ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00812/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
24 0 POD CERKVIJO ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00808/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
25 0 DRUGA DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00800/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
26 0 JANČEŠKA ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00802/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
27 0 DOLINE ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00810/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
28 0 PRVA ZAVAKA ZEMLJA - NJIVA 28.02.2017 00811/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
29 0 JANČEŠKA ZEMLJA - NJIVA 24.02.2017 00715/2017 CL Kmetijski inštitut Slovenije
30 0 SKLAD ZEMLJA - NJIVA 06.05.2016 01563/2016 CL Kmetijski inštitut Slovenije
31 0 DOLINE ZEMLJA - NJIVA 06.05.2016 01562/2016 CL Kmetijski inštitut Slovenije
32 0 ZEMLJA - NJIVA 10.07.2015 02447/2015 CL Kmetijski inštitut Slovenije
33 0 BREZJE ZEMLJA - NJIVA 06.05.2015 01860/2015 CL Kmetijski inštitut Slovenije
34 0 1.DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 06.05.2015 01859/2015 CL Kmetijski inštitut Slovenije
35 0 POD CERKVIJO ZEMLJA - NJIVA 25.02.2014 00806/2014 CL Kmetijski inštitut Slovenije
36 0 I.ZAVAKA ZEMLJA - NJIVA 25.02.2014 00804/2014 CL Kmetijski inštitut Slovenije
37 0 I.DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 25.02.2014 00803/2014 CL Kmetijski inštitut Slovenije
38 0 DOLINE ZEMLJA - NJIVA 25.02.2014 00805/2014 CL Kmetijski inštitut Slovenije
39 0 MANDGAR ZEMLJA - TRAVNIK 15.03.2012 00999/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
40 0 MANKA ZEMLJA - TRAVNIK 15.03.2012 01001/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
41 0 TREBEŽ ZEMLJA - TRAVNIK 15.03.2012 01000/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
42 0 VRTOVC ZEMLJA - TRAVNIK 15.03.2012 00997/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
43 0 SNOŽET ZEMLJA - NJIVA 15.03.2012 00995/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
44 0 HRIB ZEMLJA - TRAVNIK 15.03.2012 00998/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
45 0 ZELENI HRIBCI ZEMLJA - NJIVA 15.03.2012 00996/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
46 0 JANČEŠKA ZEMLJA - NJIVA 02.03.2012 00757/2012 CL Kmetijski inštitut Slovenije
47 0 BREZJE ZEMLJA - NJIVA 24.03.2011 01214/2011 CL Kmetijski inštitut Slovenije
48 0 VRTEC ZEMLJA - NJIVA 24.03.2011 01216/2011 CL Kmetijski inštitut Slovenije
49 0 SKLAD 1 ZEMLJA - NJIVA 24.03.2011 01215/2011 CL Kmetijski inštitut Slovenije
50 0 2.DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 24.03.2011 01217/2011 CL Kmetijski inštitut Slovenije
51 0 ZAVAKA ZEMLJA - NJIVA 24.03.2009 01183/2009 CL Kmetijski inštitut Slovenije
52 0 SNOŽET ZEMLJA - NJIVA 24.03.2009 01181/2009 CL Kmetijski inštitut Slovenije
53 0 DOLINE ZEMLJA - NJIVA 24.03.2009 01182/2009 CL Kmetijski inštitut Slovenije
54 520449 POD CERKVIJO ZEMLJA - NJIVA 03.03.2008 00705/2008 CL Kmetijski inštitut Slovenije
55 3662137 PRVA DOBRAVA ZEMLJA - NJIVA 03.03.2008 00704/2008 CL Kmetijski inštitut Slovenije
56 0 3. Antonova ZEMLJA - NJIVA 12.08.2004 02312/2004 CL Kmetijski inštitut Slovenije
57 520830 2. Druga Dobrava ZEMLJA - NJIVA 12.08.2004 02311/2004 CL Kmetijski inštitut Slovenije
58 520833 4. Zeleni hribci ZEMLJA - NJIVA 12.08.2004 02313/2004 CL Kmetijski inštitut Slovenije
59 3662157 1. Jančeška ZEMLJA - NJIVA 12.08.2004 02310/2004 CL Kmetijski inštitut Slovenije