Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 09.04.24GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 09.04.24
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 09.04.24 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
pomoč
PSC

pomoč
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

pomoč
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 SI 44815534 ČALA 21.12.23 5 31,7 4,01 3,58 4,59 1534 87,5 32,2 10 1.12 110 4 0,01 -0,07 LA
2 SI 75003960 KRASNA 09.09.23 3 25,0 3,42 3,53 4,80 552 90,3 2,5 17 0.97 213 7 -0,02 -0,05 10.02.24 132234 APACH LA
3 SI 95147972 ZARJA 30.10.23 2 23,0 3,81 3,83 4,79 18   4,5 17 0.99 162 6 -0,02 -0,08 30.01.24 122238 MERNIK P LA
4 SI 75347428 MALINA 08.05.23 1 22,6 3,75 3,49 4,63 132 78,2 8,4 10 1.07 337 12 -0,01 -0,11 22.01.24 132234 APACH LA
5 SI 75377487 ZUMBA 17.02.24 2 25,4 2,97 3,06 4,70 215 79,0 15,9 11 0.97 52 2 0,04 -0,05 06.04.24 122278 INPULS PP LA
6 SI 65377488 ŽARA 27.01.23 1 23,8 3,91 3,98 4,42 92 76,4 28,3 15 0.98 438 15 0,02 -0,08 12.10.23 132211 ANTHERO LA
7 SI 65377495 RONJA 02.05.23 1 19,8 4,03 3,68 4,65 26   0,0 12 1.10 343 12 -0,01 -0,10 11.10.23 122232 MERIDIAN P LA
8 SI 55377496 CIKA 06.02.23 1 13,5 4,59 4,08 4,34 170 46,5 17,0 7 1.13 428 15 0,04 -0,07 02.03.24 722092 MAHOMES P*S LA
9 SI 35377498 BREZA 04.05.23 1 18,2 3,83 3,61 4,54 15   1,6 12 1.06 341 12 0,03 -0,07 19.10.23 122031 MANVER LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.