Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 10.05.23GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 10.05.23
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 10.05.23 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
pomoč
PSC

pomoč
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

pomoč
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 SI 14577013 JEREBIKA 06.07.22 5 18,5 4,55 3,91 4,47 109 74,6 9,2 21 1.16 308 11 0,03 -0,07 LA
2 SI 64577018 CULA 10.03.23 5 35,8 3,05 2,91 4,70 322 80,5 9,8 18 1.05 61 2 0,06 0,02 LA
3 SI 44815534 ČALA 22.10.22 4 22,5 3,35 3,68 4,69 263 59,2 32,2 18 0.91 200 7 -0,01 -0,08 LA
4 SI 85003945 CINA 27.01.22 3 18,1 4,35 4,10 4,64 13   6,1 19 1.06 468 16 0,04 -0,05 LA
5 SI 75003960 KRASNA 24.06.22 2 20,5 3,67 3,66 4,59 14   2,5 18 1.00 320 11 0,02 -0,07 LA
6 SI 85147966 JASMIN 04.02.23 2 43,8 3,43 2,97 4,55 3   0,5 17 1.15 95 4 0,04 -0,09 LA
7 SI 95147972 ZARJA 10.06.22 1 18,1 4,25 4,20 4,73 13   4,1 14 1.01 334 11 -0,04 -0,08 LA
8 SI 75377487 ZUMBA 19.11.22 1 22,5 3,37 3,80 4,60 218 78,8 17,7 17 0.89 172 6 0,05 -0,05 LA
9 SI 65377488 ŽARA 27.01.23 1 35,0 2,89 3,23 4,47 241 87,8 28,3 19 0.89 103 4 0,02 -0,03 03.04.23 132131 MISSIONMAN-ET LA
10 SI 75377494 ZEBRA 12.02.23 1 24,1 3,24 3,28 4,59 577 87,8 13,8 15 0.99 87 3 0,04 0,03 LA
11 SI 65377495 RONJA 02.05.23 1 23,3 4,48 3,56 4,47 12   0,0 25 1.26 8 1 0,11 0,25 LA
12 SI 55377496 CIKA 06.02.23 1 28,1 3,39 3,17 4,64 71 79,4 17,0 13 1.07 93 4 0,06 -0,01 22.04.23 122238 MERNIK P LA
13 SI 45377497 JAMA 21.04.23 1 35,4 3,62 3,01 4,66 22   32,6 24 1.20 19 1 0,02 0,01 LA
14 SI 35377498 BREZA 04.05.23 1 26,5 3,81 3,59 4,54 12   1,6 24 1.06 6 1 0,04 0,10 LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.