Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 31.01.20GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 31.01.20
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 31.01.20 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
pomoč
PSC

pomoč
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

pomoč
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 SI 84076962 ČIGRA 21.10.18 4 9,5 4,11 4,19 4,04 1579 78,5 7,7 20 0.98 467 16 0,13 0,02 05.06.19 161871 CAJT P LA
2 SI 14283677 JEDRT 16.05.19 4 14,7 5,64 4,11 4,30 105 56,6 0,7 27 1.37 260 9 0,08 -0,03 09.09.19 132005 SUBER LA
3 SI 34577004 CIKLAMA 21.11.19 3 27,5 4,52 3,47 4,53 85 64,0 9,8 22 1.30 71 3 0,04 0,03 14.01.20 122015 HUMPI LA
4 SI 04577007 HRABRA 05.09.19 3 28,6 4,60 3,12 4,77 134 80,2 13,4 29 1.47 148 5 0,08 -0,01 26.01.20 132008 BOKA LA
5 SI 84577009 COLA 09.12.19 3 27,5 4,03 3,35 4,45 115 87,6 1,2 20 1.20 53 2 0,05 0,04 14.01.20 122020 HUSMIR LA
6 SI 14577013 JEREBIKA 28.12.19 3 32,6 3,52 3,08 4,70 65 78,4 2,9 29 1.14 34 2 0,11 0,06 LA
7 SI 04577014 MIKA 08.01.19 2 9,5 5,22 4,33 4,35 24   7,6 31 1.21 388 13 0,01 -0,06 19.07.19 132027 MOGO LA
8 SI 64577018 CULA 31.10.19 2 30,1 3,79 3,08 4,59 14   7,6 28 1.23 92 4 0,01 -0,04 26.12.19 122015 HUMPI LA
9 SI 14577020 LORA 11.08.19 2 15,0 4,75 3,90 4,31 135 65,8 18,3 24 1.22 173 6 0,01 -0,06 10.12.19 131810 SIM LA
10 SI 64815525 ANIŠA 14.09.19 1 27,1 3,52 3,53 4,60 15   1,0 26 1.00 139 5 -0,04 -0,05 14.01.20 132028 MILKMASTER LA
11 SI 24815529 ČAPLJA 28.08.19 1 20,9 3,80 3,17 4,58 6   3,0 22 1.20 156 6 0,02 0,06 23.12.19 132009 GRAH LA
12 SI 44815534 ČALA 07.09.19 1 22,7 3,90 3,51 4,73 1337 90,0 12,4 32 1.11 146 5 0,07 0,03 10.01.20 132028 MILKMASTER LA
13 SI 25003941 JAGODA 26.11.19 1 26,0 3,17 2,97 4,72 13   0,7 38 1.07 66 3 -0,02 0,00 LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.