Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 01.03.21GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 01.03.21
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 01.03.21 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
pomoč
PSC

pomoč
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

pomoč
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 SI 74283695 ČISTA 16.03.20 4 15,5 4,26 3,79 4,32 190 59,2 2,7 22 1.12 350 12 0,00 0,05 10.05.20 132040 DORINO LA
2 SI 34577004 CIKLAMA 07.02.21 4 28,7 4,05 3,35 4,45 75 68,1 9,3 23 1.21 22 1 -0,02 0,03 LA
3 SI 04577007 HRABRA 29.10.20 4 32,1 3,90 2,92 4,74 300 81,8 19,9 16 1.34 123 5 0,02 0,06 LA
4 SI 14577013 JEREBIKA 22.02.21 4 33,6 3,20 3,80 4,69 36   3,3 25 0.84 7 1 0,04 0,14 LA
5 SI 64577018 CULA 09.10.20 3 32,1 4,37 3,29 4,58 8   3,9 26 1.33 143 5 0,03 0,06 15.12.20 122077 HEMSTER LA
6 SI 14577020 LORA 15.09.20 3 21,5 4,53 3,84 4,38 38   15,7 18 1.18 167 6 0,00 0,03 28.02.21 162126 JERRY LA
7 SI 64815525 ANIŠA 14.09.19 1 9,1 3,89 3,92 3,92 177 42,6 1,7 26 0.99 534 18 0,04 0,03 05.02.20 161871 CAJT P LA
8 SI 24815529 ČAPLJA 30.09.20 2 28,7 4,44 3,34 4,72 108 67,9 7,4 14 1.33 152 5 0,03 0,04 05.02.21 132067 DONOVAN LA
9 SI 44815534 ČALA 10.10.20 2 24,9 4,19 3,30 4,77 2838 83,7 20,7 18 1.27 142 5 0,00 0,01 05.02.21 132067 DONOVAN LA
10 SI 25003941 JAGODA 10.12.20 2 28,4 4,05 3,17 4,56 13   1,3 14 1.28 81 3 0,05 0,04 18.02.21 131838 ATOL LA
11 SI 05003943 CIBA 09.02.21 2 30,6 3,53 3,35 4,71 20   2,2 19 1.05 20 1 0,01 0,09 LA
12 SI 95003944 ČRNA 28.01.21 2 35,9 3,58 3,26 4,47 30   11,9 22 1.10 32 2 -0,01 0,06 LA
13 SI 85003945 CINA 13.02.21 2 24,9 4,04 3,73 4,71 45   6,4 20 1.08 16 1 0,02 0,03 LA
14 SI 65003947 MACA 03.03.20 1 14,0 5,17 4,33 4,40 1172 75,7 19,8 21 1.19 363 12 -0,09 -0,07 10.11.20 132059 DROG LA
15 SI 55003948 655 JARA 20.07.20 1 17,0 4,52 3,56 4,71 27   5,1 25 1.27 224 8 -0,02 0,03 09.02.21 131893 GRAND LA
16 SI 75003960 KRASNA 02.02.21 1 30,2 3,68 3,26 4,85 17   0,4 25 1.13 27 1 0,01 0,02 LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.