Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 30.07.19GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 30.07.19
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 30.07.19 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
pomoč
PSC

pomoč
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

pomoč
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 SI 24031132 KOČA 06.12.18 5 19,0 3,83 3,53 4,40 24   1,5 22 1.08 236 8 19.05.19 132005 SUBER LA
2 SI 64034272 14 CINKA 03.11.18 4 16,7 4,36 3,64 4,52 92   11,6 12 1.20 269 9 12.05.19 161871 CAJT P LA
3 SI 84076962 ČIGRA 21.10.18 4 24,6 4,03 3,59 4,52 81   11,6 13 1.12 282 10 05.06.19 161871 CAJT P LA
4 SI 14283677 JEDRT 16.05.19 4 30,9 2,39 3,20 4,77 14   0,4 29 0.75 75 3 02.07.19 131812 LIKO LA
5 SI 94283686 221 LINDA 18.08.18 3 24,2 3,40 3,51 4,33 351   23,4 26 0.97 346 12 05.07.19 161972 HVALIST LA
6 SI 74283695 ČISTA 16.01.19 3 31,3 3,06 3,50 4,45 296   1,3 32 0.87 195 7 03.06.19 161871 CAJT P LA
7 SI 34283699 CIKA 05.01.19 2 23,8 3,42 3,44 4,58 63   6,1 17 0.99 206 7 05.06.19 122013 IBAN LA
8 SI 24283700 CINJA 02.01.19 2 16,3 4,00 3,83 4,61 42   1,1 24 1.04 209 7 18.03.19 161850 STAK LA
9 SI 84577009 COLA 31.12.18 2 20,2 3,11 3,55 4,70 8   0,9 14 0.88 211 7 20.02.19 121781 RIP LA
10 SI 14577013 JEREBIKA 03.12.18 2 21,4 4,18 3,64 4,48 81   4,7 16 1.15 239 8 19.03.19 131967 ARDEEN LA
11 SI 04577014 MIKA 08.01.19 2 27,0 4,17 3,47 4,43 92   7,5 19 1.20 203 7 19.07.19 132027 MOGO LA
12 SI 64577018 CULA 22.06.18 1 14,5 4,18 3,59 4,67 19   2,0 18 1.16 403 14 LA
13 SI 14815537 HELI 17.07.19 1 13,1 6,56 2,75 4,23 163   0,5 24 2.39 13 1 LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.