C1S

Vzroki in spremljajoči znaki: V tej skupini je razmeroma malo krav. Gre predvsem za krave prve 3 mesece po telitvi, ki dobijo v obroku veliko koruzne silaže ali pa so obroki s koruzno silažo, travno silažo in/ali mrvo neprimerno dopolnjeni z žiti (koruza, ječmen, pšenica…). Majhna vsebnost sečnine v mleku nakazuje, da v vampu primanjkuje razgradljivih beljakovin. Živali zaužijejo premalo krme. Prebavljanje in sinteza beljakovin v vampu sta omejena. Zaradi tega je oskrbljenost živali s presnovljivimi beljakovinami in energijo pomanjkljiva. Zaradi enostranske sestave obroka ni dosežen niti genetski potencial živali niti potencial krme za prirejo mleka.

Priporočljivi ukrepi: Povečati moramo količino razgradljivih beljakovin v obroku. Če je v osnovnem obroku veliko koruzne silaže, njen delež zmanjšamo in povečamo delež paše, zelene krme ali travne silaže. Vsebnost razgradljivih beljakovin v obroku lahko povečamo tudi s primerno dopolnilno krmno mešanico, ki vsebuje oljne tropine in pogače (sojine tropine, sončnične tropine, ogrščične tropine …) ali pa druga beljakovinska krmila (grah, bob …). Načeloma se bo zaradi tega povečalo zauživanje krme in izboljšala prebavljivost krme. Povečali se bosta sinteza beljakovin v vampu in vsebnost beljakovin v mleku. Pri zelo zahtevnih živalih z velikim potencialom za prirejo mleka pa samo s povečanjem razgradljivih beljakovin v obroku ne bomo dosegli  priporočljive vsebnosti beljakovin v mleku. Verjetno bomo morali povečati tudi količino močne krme v obroku in živalim ponuditi krmila z majhno razgradljivostjo beljakovin (posebna krmila za krave po telitvi, zaščitene sojine tropine, bučne pogače, pivske tropine, zaščitene aminokisline). Upoštevati moramo pravila za povečanje zauživanja krme (A1M/B, poglavje o razmerju M/B) in paziti, da s spremembami obroka ne povzročimo zakisanja vampa (C1M/B, poglavje o razmerju M/B).

V tem polju se ne nahajaja nobena žival.