Organizacije v govedoreji kratko

Priznane rejske organizacije:

 • ZDRGLPS
 • DRGČPS
 • ZRGRPS
 • PRO CIKA
 • DRGZMS

Izvajalci javne službe:

 • za območje celotne Slovenije:
  • KIS
  • KGZS
  • UL:
   • BF
   • VF
  • FKBV
 • na območni ravni:
  • KGZ CE
  • KGZ KR
  • KGZ LJ
  • KGZ MS
  • KGZ NG
  • KGZ MN
  • KGZ PT
 • osemenjevalni centri:
  • OC PT
  • OC MS
  • OC PR
 • vzrejališča mladih bikov:
  • KGZ MS
  • KGZ NG
  • PRC Logatec
  • TP Brdnik
 • testne postaje:
  • ŽIPO
  • PRC Logatec