Predavanja občnega zbora Društva rejcev govedi za meso Slovenije

Predavanja občnega zbora Društva rejcev govedi za meso Slovenije

Letošnji občni zbor na Vranskem je postregel tudi z nekaj izredno zanimivimi predavanji o zorenju govedine in o prehrani telic. Udeležilo se ga je 41 ljudi, ki so izvolili tudi ... Preberi več.
Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letu 2017

Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letu 2017

V publikaciji ( povezava) predstavljamo strukturo zakola ter klavno kakovost goved zaklanih v slovenskih klavnicah v letu 2017 glede na kategorijo, pasmo in leto zakola. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati ... Preberi več.
Predavanja s seminarja o ekološki reji goveda

Predavanja s seminarja o ekološki reji goveda

Z usposabljanja o ekološki reji goveda za kmetijske svetovalce, ki je bilo 26.10.2017 v Ljubljani so sedaj na voljo tudi vsa predavanja. Kazalci uspešnosti prireje mleka na ekoloških kmetijah Tomaž ... Preberi več.
Rezultati kontrole prireje mleka in mesa 2016

Rezultati kontrole prireje mleka in mesa 2016

V publikaciji predstavljamo podatke o molznicah, dojiljah, stalež živali ter plodnost krav za leto 2016. Osrednji del poročila je namenjen kontroli prireje mleka in mesa, pregledu dolgoživosti molznic in lastnosti ... Preberi več.
Predavanje za strokovnjake Jata-Emona

Predavanje za strokovnjake Jata-Emona

Število somatskih celic v mleku kot pokazatelj zdravstvenega stanja mlečne žleze Osebna izkaznica kmetije na spletnem portalu govedo ... Preberi več.
Prireja mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Prireja mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Odnos kmetijske politike do območij z omejenimi možnostmi za kmetovanje - zgodovinski pregled Kriteriji za opredelitev območij z omejenimi dejavniki in značilnosti območij z omejenimi možnostmi za kmetovanje v Sloveniji ... Preberi več.