Nova doktorica znanosti

Sodelavka Jana Obšteter je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: “Učinkovita uporaba genomskih informacij v rejskih programih za majhne populacije govedi

V doktorski disertaciji smo raziskovali, kako v majhnih populacijah goveda uvesti trajnostno genomsko selekcijo. Pokazali smo, da lahko v majhnih populacijah učinkovito dosegamo tako kratko kot tudi dolgoročni genetski napredek, izboljšamo donosnost rejskih shem brez dodatne investicije, pri tem pa ohranjamo pomen nacionalne selekcije preko uravnotežene uporabe tujega genetskega materiala.

Dr. Jana Obšteter, čestitamo za odlično opravljeno delo!

Povezava do doktorske disertacije.