Mlečnost 2021. Rezultati kontrole prireje so spodbudni in so plod rejskega ter selekcijskega dela na področju oskrbe in odbire živali

V letu 2021 se je mlečnost povečala pri vseh pasmah, v povprečju za 132 kg mleka. Vsebnosti maščob in beljakovin so se povečale v povprečju za 0,01 %, povečanje je pri vseh pasmah, razen pri cikasti. Največji porast beležimo pri rjavi pasmi, kjer so se povečale beljakovine za 0,04 % na 3,50 % in maščobe za 0,03 % na 4,13 %.

Prireja po pasmah Slovenija 305 dni

LetoMleko,
kg
Maščobe,
%
Beljakovine,
%
 Rjava pasma 
20216.2844,133,50
20206.1304,103,46
Razlika1540,030,04
 Črno-bela pasma 
2021 8.5453,963,33
2020 8.4033,943,31
Razlika1420,020,02
 Lisasta pasma – brez križank
2021 6.0734,103,45
20205.9644,093,43
Razlika1090,010,02
 Križanke z lisasto pasmo (LSX*)
2021 6.4684,103,41
2020 6.5644,103,42
Razlika960,000,01
 Lisasta pasma (LS + LSX*)
2021 6.1724,103,44
20206.0754,093,43
Razlika970,010,01
 Slovenija  
2021 7.2924,023,38
2020 7.1604,013,37
Razlika1320,010,01

*LSX-delež pasme RH in/ali MB od 14 % do 86 %

V zadnjih 10 letih se je povprečna mlečnost v Sloveniji povišala za 1.182 kg (19 %)
V letu 2021 se je nadaljeval trend rasti vsebnosti beljakovin pri vseh pasmah, najizraziteje pri rjavi pasmi kjer se je vsebnost v treh letih povišala iz 3,40 na 3,50 %
Povezava do zbirnih obračunov mlečnosti po letih za različna območja: Slovenija, zavodi, upravne enote, občine...