Mlečnost 2019

Krava Dayana 8 dosegla vrtoglavih 19.782 kg mleka v standardni laktaciji, v povprečju 64,9 kg mleka na dan.

Prireja po pasmah Slovenija 305 dni

Leto Mleko, kg Maščobe, % Beljakovine, %
Rjava pasma
2019 6.049 4,09 3,42
2018 6.099 4,11 3,40
Razlika -50 -0,02 0,02
Črno-bela pasma 
2019 8.261 3,93 3,28
2018 8.256 3,93 3,27
Razlika 5 0,00 0,01
Lisasta pasma – brez križank
2019 5.890 4,07 3,39
2018 5.902 4,07 3,37
Razlika -12 0,00 0,02
Križanke z lisasto pasmo (LSX*)
2019 6.411 4,10 3,37
2018 6.445 4,10 3,35
Razlika -34 0,00 0,02
Lisasta pasma (LS + LSX*)
2019 6.015 4,08 3,38
2018 6.039 4,08 3,37
Razlika -24 0,00 0,01
Slovenija 
2019 7.043 4,00 3,33
2018 7.052 4,00 3,32
Razlika -9 0,00 0,01

* LSX-delež pasme RH in/ali MB od 14 % do 86 %

Mlečnost Slovenija 305 dni po letih

Povezava do zbirnih obračunov mlečnosti po letih za različna območja: Slovenija, zavodi, upravne enote, občine…