Mlečnost 2018

V primerjavi s preteklimi leti je bila rast mlečnosti v zadnjih treh letih izrazito večja, v letu 2018 v povprečju za 194 kg.

Povečanje pri posameznih pasmah: ČB +214 kg, CK +191 kg (le 31 zaključkov), LS +183 kg, križanke z lisasto pasmo (LSX) +153 kg in RJ +133 kg.

Spremembe vsebnosti:
maščobe: skupaj -0,01 %, RJ +0,02 %, LS +0,01 %, ČB -0,03 in CK -0,08 %;
beljakovine: CK +0,03 % in RJ +0,01 %.

Preglednica: Mlečnost po pasmah v letu 2018

PasmaMleko kgMaščobe %Beljakovine %
LS59024,073,37
LSX64454,103,35
LS+LSX60394,083,37
ČB82563,933,27
RJ60994,113,40
CK33993,613,27
Druge65984,003,31
Slovenija 201870524,003,32
Slovenija 201768584,013,32
Prireja mleka v Sloveniji po letih narašča, rast je v zadnjih treh letih še izrazitejša.
Prireja mleka v standardni laktaciji Sloveniji po letih

Povezava do zbirnih obračunov mlečnosti po letih za različna območja: Slovenija, zavodi, upravne enote, občine…