Letne odbire in predstavitve plemenjakov

V osemenjevalnih centrih Preska, Ptuj in Murska Sobota potekajo letne odbire plemenskih bikov za osemenjevalno sezono 2019/2020. Komisije za posamezne pasme ocenijo žive plemenjake ter na podlagi ocen in plemenskih vrednosti za posamezne lastnosti odberejo in priporočijo najboljše bike za osemenjevanje v sledeči osemenjevalni sezoni. To so vrhunski plemenjaki, katerih potomke in potomci dosegajo najboljše rezultate prireje v naših pogojih reje.

Predvideni datumi delovnih odbir:

 • Oc preska:
  • 5.6.2019 ob 9:00 mesne pasme
  • 7.6.2019 ob 9:00 črno-bela pasma
  • 11.6.2019 ob 9:00 cikasta pasma
  • 13.6.2019 ob 10:00 rjava pasma
 • OC Murska sobota:
  • 17.6.2019 ob 10:00 lisasta pasma
 • OC Ptuj:
  • 18.6.2019 ob 10:00 lisasta pasma

Tako imenovane delovne odbire potekajo v ožjem krogu. Poleg komisij so vabljeni še posamezni rejci in strokovnjaki. Delovni katalogi za posamezne pasme pa so že pred odbiro javno dostopni na portalu Govedo.

Javna predstavitev plemenskih bikov lisaste pasme na OC Ptuj je bila v petek, 7. 6. 2019. Prireditev je poteka ob dnevu KGZS zavoda Ptuj.