Kmečki praznik in razstava govedi v Velikih Laščah, sobota 9. september 2023

Ob 110-letnici Kmetijske zadruge Velike Lašče in 30-letnici Govedorejskega društva Velike Lašče vas Kmetijska zadruga, Govedorejsko društvo in Konjerejsko društvo Velike Lašče vabijo na razstave v okviru Kmečkega praznika.