Izjemna izravnalna pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov

V petek, 1. 7. 2022, je bil v Uradnem listu objavljen Odlok o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov. Predmet podpore je izjemna izravnalna pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov zaradi razmer, ki so posledica vojne v Ukrajini.

Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v kontrolo prireje mleka

ali

nosilci kmetijskih gospodarstev, ki oddajajo mleko in so vključeni najmanj v enega od naslednjih ukrepov: dobrobit živali, DŽ – govedo; Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila; izvajanje kmetijske prakse (zelena komponenta), ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje.

Več na spletni strani:

MKGP

AKTRP

Objava v uradnem listu