GDPR pogoji varovanja osebnih podatkov

Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov

Na tej strani lahko redno spremljate spremembe povezane z varstvom osebnih podatkov.

Vaši osebni podatki, njihovo zbiranje in uporaba omogočajo normalno delovanje spletne strani GOVEDO.si (www.govedo.si) ter Centralne podatkovne zbirke Govedo, ki shranjuje vse podatke povezane s kontrolo, selekcijo in rodovništvom v govedoreji.

Poslujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), od objave teh pravil pa tudi z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

O nas

Upravljalec spletne strani GOVEDO.si ter Centralne podatkovne zbirke GOVEDO je Kmetijski inštitut Slovenije, oddelek za živinorejo.

Oblike sodelovanja

Naše storitve lahko uporabljate kot:

 • naznani uporabnik (v tem primeru bomo z vašim soglasjem ob obisku naših strani podatke zbirali preko piškotkov, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne strani);
 • registrirani uporabnik (v tem primeru piškotke uporabljamo kot orodje za zagotavljanje varne identifikacije uporabnika).
 • registrirani kupec

Osebni podatki, ki jih zbiramo

O naših registriranih uporabnikih zbiramo naslednje podatke:

 • podatki o identiteti: ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, uporabniško ime in šifrirano geslo, ki ga pozna in spreminja le uporabnik sam. Nobena druga oseba nima dostopa oz. ne more prebrati ali spremeniti uporabnikovega gesla. Pri uporabnikih, ki so rejci, shranjujemo tudi KMG-MID. Elektronski naslov in telefonsko številko lahko uporabnik spremeni na strani Nastavitve;
 • kontaktni podatki: Pri uporabnikih, ki imajo status rejca shranjujemo tudi naslov, ki se usklajuje z uradno zbirko imetnikov goveda na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri ostalih uporabnikih se naslov shranjuje, če je znan
   in naslov. Pri ostalih uporabnikih shranjujemo naslov, če je ta poznan;
 • podatki o uporabi Centralne podatkovne zbirke Govedo: Ob vsakih poizvedbi se shrani način poizvedbe, uporabnik in njegova IP številka;

Kdaj pridobivamo podatke

Podatke o uporabnikih in njihovi dejavnosti dobimo ko:

 • pošljete zahtevek za dostop do spletne strani GOVEDO.si;
 • se prijavite na spletno stran GOVEDO.si;
 • uporabljate spletno stran GOVEDO.si.

Za kaj zbrane podatke uporabljamo

 • za zagotavljanje varnosti podatkov, zbranih v Centralni podatkovni zbirki Govedo;
 • za obveščanje uporabnikov o rezultatih kontrole proizvodnosti. Nastavitve obveščanja lahko uporabniki spremenijo na strani Nastavitve.
 • za sledenje dejavnosti uporabnika;

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Poleg upravljavcev spletne strani GOVEDO.si nima popolnega dostopa do vaših osebnih podatkov nihče. V okviru svojih pristojnosti imajo dostop do nekaterih podatkov (naslov, elektronski naslov, telefonska številka, KMG-MID) sodelavci kontrole in selekcijske službe v govedoreji, ki so zaposleni na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ali na Biotehniški fakulteti, oddelku za zootehniko.

Roki hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili in obdelovali v obsegu, ki je potreben za izvajanje kontrole in selekcije v govedoreji. Vsak uporabnik lahko na strani Nastavitve svoje podatke tudi izbriše. Če izbriše elektronski naslov, ne more več dostopati do Centralne podatkovne zbirke Govedo in mora ponovno zaprositi za dostop.

Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, hranimo do preklica.

V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, podatke hranimo v skladu z zakonsko zapovedjo.

Zagotavljanje varnosti

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Za prenose vseh osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij.

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom.

Prosimo, da nam pri varovanju vaših osebnih podatkov pomagate tako, da tudi sami poskrbite za varnost vašega uporabniškega imena in gesla.

Piškotki

Delovanje naših spletnih strani temelji na uporabi piškotkov. Piškotke shranjuje vaš brskalnik in z uporabo njegovih orodij lahko piškotke trajno izbrišete z vašega računalnika.

Poleg lastnih piškotkov portala GOVEDO.si in Centralne podatkovne zbirke Govedo ne uporabljamo piškotkov tretjih oseb.

Vaše pravice

Našim uporabnikov zagotavljamo možnost uresničevanja naslednjih pravic:

 • seznanjamo vas s tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke;
 • vpogled v vse vaše zbrane podatke najdete na strani Nastavitve;
 • vedno lahko uveljavite pravico do popravka. Zahtevo za popravek nam pošljite na elektronski naslov govedo@kis.si;
 • uveljavite lahko pravico do pozabe. Zahtevo za popravek nam pošljite na elektronski naslov govedo@kis.si. V tem primeri izbrišemo vaš elektronski naslov, telefonsko številko in nastavitve obveščanja. Vaše uporabniško ime postane zaklenjeno in se ne morete več prijaviti. Uporabniško ime ostane zapisano tudi pri vseh zapisih, ki ste jih vnesli ali popravili v Centralni podatkovni zbirki Govedo.

Vse ostale pravice lahko uveljavite tako, da nas o vaši zahtevi obvestite s priporočenim pismom na naslov: Kmetijski inštitut Slovenije, oddelek za živinorejo, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana s pripisom GDPR Govedo, ter omemba zagotovljenih pravic: dostop,
popravek, dopolnitev, izbris osebnih podatkov, prenos podatkov.

Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Razširjen obseg pravic od 21. maja 2018 dalje velja tudi za vse, ki so nam osebne podatke posredovali pred tem datumom.