Zastrupitev s strupenimi rastlinami

Toksičnost določenih vrst rastlin je odvisna od količine tistih snovi, ki pogubno vplivajo na živalski organizem. Gre  za alkaloide, glikozide, saponine, ptoamine, eterična olja, toksalbumine in druge kompleksne kemične spojine. Večina strupenih rastlin, ki vsebuje alkaloide, ohrani svojo toksičnost po izsušitvi, tiste ki vsebujejo eterična olja (npr. zlatice), pa jih pri sušenju izgube. Toksičnost je odvisna še od drugih dejavnikov, kot so klimatske razmere, svetloba toplota, vlaga, itd.

Nekatere strupene rastline in znaki zastrupitve:

1.  navadna in bela medena detelja
2.  bela in črna čmerika
3.  preobjeda
4.  oleander
5.  volčja češnja
6.  srhodlakavi ščir
7.  avstrijski divjakovec
8.  krompir
9.  drugi razhudniki
10. ohrovt
11. enoletni golšec
12. orlova praprot
13. druge vrste