Preštevilne okončine

Prekoštevilnost okončin (polymelia) je posledica nepravilne cepitve zametkov udov, nadštevilni udi praviloma nimajo nobenega mišičnega tkiva, obdaja jih samo vezivno tkivo, maščevje in koža.

cefalomelija
Slika 1. Cephalomelia (iz glave izrasla okončina).

notomelia
Slika 2. Notomelia (dodatna okončina izrašča iz trupa).