Prebavne motnje zaradi napačnega odstavljanja telet

Opis
Gre za razmeroma pogoste prebavne motnje v razvijajočih se predželodcih, ki se ne morejo prilagoditi naglim spremembam obroka. Prebavne motnje se iz predželodcev praviloma razširijo še na siriščnik in nemalokrat tudi na črevesje. Vamp se pri teletih začne razvijati od starosti 3 tednov naprej, hitrost razvoja pa je odvisna od deleža voluminoznih krmil, ki jih ima na voljo. V popolnega prežvekovalca pa se teleta razvijejo šele, ko jim izrastejo prvi stalni kočniki ( v 4. mesecu starosti).

Znaki
Prebavne motnje nastanejo po ali pa že med odstavitvijo, navadno pri 4 do 8  tedenskih teletih. Najznačilnejše znamenje je timpanija (napenjanje), ki nastopi neposredno po zaužitem obroku. V začetku blaga timpanija je vse pogostejša in vse hujša. Očitnejše je tudi zastajanje hrane v vampu , ki vodi do prenatlačenosti vampa in obstipacije (zaprtja) siriščnika in črevesja. Vampove kontrakcije postanejo redkejše in slabotnejše, prežvekovanje pa neredno in nepravilno. Po zaužitju obroka opazimo včasih izrazit količni nemir. Motnje v splošnem stanju telet so v začetku komaj opazne, vendar ješčnost postopoma pojema in tele močno shujša. Dlaka postane resasta in brez naravnega leska. V zadnjem stadiju bolezni se splošno stanje precej poslabša, utrip oslabi, dihanje postane plitko in oteženo, sluznice zaprano rdeče, smrček pa suh in razpokan. Včasih opazimo tudi izrazito škrtanje z zobmi in krče.

Prognoza
Prebavne motnje zaradi napačnega odstavljanja so večinoma dolgotrajne. Če tele ne pogine zaradi zadušitve pri eni od hujših timpanij, ponavadi napredujoče hira, tako da je vsaka nadaljnja reja negospodarna.