Nepravilen ugriz (prekratka, predolga spodnja čeljust, druge malformacije čeljusti)

Gre za nesimetrijo med zgornjo in spodnjo čeljustjo, v blažji obliki gre lahko za brachignathio (prekratka spodnja čeljust, brachignathia je pri govedu podedovana poligenska lastnost povezana z drugimi anomalijami, kot so medsebojno zagozdeni kočniki (impacted molar teeth) in osteopetroza, ki se pojavlja pri teletih pasme angus in simental (prezgodaj rojena mrtva teleta imajo napake v razporeditvi zob, prekratko spodnjo čeljust in lahko lomljive kosti, v katerih kostni mozeg nadomešča gobasta kostnina; prisotna je tudi mineralizacija sten krvnih žil in možganskih nevronov)) ali pa za prognathio –  podaljšano spodnjo čeljust, ki se v blažjih primerih sama kompenzira v času rasti, v hujših pa močno otežuje jemanje hrane in prežvekovaje.

Najbolj skrajna oblika te napake pa je micrognathia zgornje ali spodnje čeljusti – micrognathia superior/inferior. Čeljust je lahko tudi kako drugače deformirana, npr zasukana v stran – campylognathia.

micrognathia inferior
Slika 1. Micrognathia inferior pri teletu.

micrognathia superior
Slika 2. Micrognathia superior pri teletu.

campylognathia
Slika 3. Camoylognathia pri teletu.