Nekatere specifične črevesne infekcije

Nekatere specifične črevesne infekcije:

a) Salmoneloza nastane zaradi infekcije z različnimi sevi salmonel. Pojavi se driska pri živalih vseh starosti, posebno dovzetne so bolne, oslabele, zelo mlade ali zelo stare živali, pa tudi tiste, ki so bile okužene z visoko dozo bakterij. Pri oslabelih živalih bolezen pogosto napreduje v toksemijo (vdor strupov v kri) in sepso, ki vodita v pogin, preživele pa še dolgo izločajo povzročitelja (klicenosci).
b) Bovina virusna diareja.
c) Kokcidioza.
d) Rota- in koronavirusne infekcije povzročajo drisko pri teletih, ki še sesajo, smrtnost je majhna, pojavi pa se zastoj v rasti.
e) Klostridijska enterotoksemija.
f) Infekcije z bakterijami Escherichia coli (patogeni sevi), Yersinia entrocolitica in Campylobacter jejuni.
g) Kronična driska je lahko posledica paratuberkuloze.
h) Parazitoze.