Manjkajoče okončine

Manjkajo lahko cele okončine (ena ali več) ali pa samo njihovi deli.
– amelia anterior (abrachia): manjkajta obe sprednji okončini
– amelia posterior (apodia): manjkata obe zadnji okončini
– monobrachia: manjka 1 sprednja okončina
– monopodia: manjka 1 zadnja okončina
– phocomelia: udi so skrajšani ker manjkajo proksimalne kosti (stegnenica ali nadlahtnica)
– perimelia: udi so skrajšani, ker manjkajo distalni deli
– adactilia: manjkajo prsti, podobna perimeliji
amelia posterior
Slika 1. Amelia posterior pri teletu.

amelia anterior
Slika 2. Amelia anterior pri teletu