Manjkajoč rep

manjkajoč rep
Slika 1. Tele je brez repa.