Limuzin (Limousin) govedo

Limuzin pasma (priloga: Fotografija limuzin krave) je druga najštevilčnejša mesna pasma v Franciji. Nastala je v hriboviti pokrajini Limousin, v izrazito celinskem podnebju. Do leta 1950 so jo uporabljali za delo, zato so odbirali bolj omišičene in močne živali velikega okvira in čvrstih nog. Tako so se začele oblikovati sedanje lastnosti limuzin goveda. Limuzin govedo je zelo primerno za celodnevno pašo tudi v ekstenzivnih (težjih) razmerah. V vseh razmerah reje prihajajo do izraza njegove pomembne značilnosti, kot so vzdržljivost, prilagodljivost v vseh klimatskih razmerah ter ekstremnih pogojih reje, in to mu omogočajo čvrste noge. V primerjavi s šarole pasmo je nekoliko manjšega okvira, njegova velika prednost pa so lahke telitve, ki so posledica dveh pomembnih lastnosti limuzin pasme:  široke medenice pri telicah in kravah ter majhne rojstne teže telet. V primerjavi z odraslo velikostjo je širina medenice limuzin pasme govedi med največjimi. Težkih telitev je manj kot 1% (velja za Francijo). Kot posledici lahkih telitev sta tako preživitvena sposobnost kot vitalnost telet odlični. Zato je upravičena trditev, da lahko z limuzin pasmo zmanjšamo težavnost telitev in povečamo prirejo mesa ter izboljšamo njegovo kakovost. Krave imajo dober materinski čut in vse lastnosti dobrih krav dojilj. Odlikuje jih tudi dobra plodnost (v Franciji je povprečna doba med dvema telitvama 380 dni). Pomembna značilnost limuzin pasme je tudi odlična klavna kakovost v dejansko vseh obdobjih rasti od odstavljenega teleta do pitanca ob doseženi klavni zrelosti. Odlikuje se predvsem po velikem deležu čistega mesa v klavnih polovicah ter majhnem deležu loja in kosti. Zato se limuzin pasma veliko in uspešno uporablja tudi za gospodarsko križanje mlečnih tipov krav. Telitve po limuzin bikih so pogosto celo lažje, kot so telitve pri čistih mlečnih in kombiniranih pasmah. Zaradi navedenih lastnosti je limuzin pasma odlična za izboljševanje klavnih lastnosti in lastnosti mesa, nevarnost težkih telitev pa se ne povečuje.