DUMPS

DUMPS (deficiency of uridine monophosphate synthase) je dedna avtosomalna recesivna napaka na genu za encim uridin monofosfat sintazo, ki pri homozigotnih zarodkih povzroči smrt že v 30. do 60. dnevu embrionlnega razvoja. Pri tem pride do resorbcije plodu in pregonitve.