Črno-belo govedo

  • Barva in pigmentacija: Pri pasmi so možne številne variacije  črne in bele barve od čisto črnih živali do skoraj čisto belih. Navadno se po telesu izmenjujejo črne in bele lise. V primeru pojava homozigotov recesivnega gena za rdečo barvo so možne tudi kombinacije v rdeči barvi.
  • Ženske živali so v poudarjenem mlečnem tipu, hitre rasti, velikega okvira in z veliko sposobnostjo konzumiranja  krme. Odrasle živali imajo višino vihra navadno 145 cm in več in dosegajo težo preko 700 kg. Prevladujejo živali z dobro pripetimi vimeni in korektno stojo. Odlikuje jih sposobnost prilagajanja na različne klimatske pogoje.
  • Moške živali imajo višino vihra navadno 155 cm in več in dosegajo težo preko 1100 kg. So hitro rastne z dobrimi dnevnimi prirasti.