Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji Vas vabi na jubilejni 30. občni zbor članov Društva,

ki bo v ponedeljek 27. decembera 2021 ob 10:00

preko ZOOM-a.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in pozdravni nagovori gostov
 2. Izvolitev delovnih organov občnega zbora
 3. SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA po letu 2021
  Gostje:
  dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
  mag. Aleš Irgolič, državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Branko Ravnik, direktor Direktorata za kmetijstvo na MKGP
 4. Prihodnost govedoreje do leta 2030 – vidik KGZS
  Gost: Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
 5. Predstavitev krav z življenjsko mlečnostjo 100.000 kg mleka in podelitev nagrad rejcem za posebne rejske dosežke
 6. Izvajanje strokovnih nalog na področju kontrole in selekcije v letu 2022
  Gost: Janez Pirc, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
 7. Predstavitev rezultatov ankete o bodočih rejskih ciljih pri črnobeli pasmi
  (Anita Ule, Karmen Erjavec, Marija Klopčič)
 8. Poročila o delovanju Društva v letu 2021 in program dela Društva za leto 2022 (predsednik Gašper Napotnik in strokovni vodja Društva izr. prof. dr. Marija Klopčič)
 9. Poročilo Nadzornega odbora Društva
 10. Razprava po poročilih, predlogi, sugestije in mnenja članov
 11. Razno!

Povezava:

https://us02web.zoom.us/j/81073457097?pwd=Z0lTc3RQM3lRVmZZUlBnNUpBaFZPQT09

Vabimo vse člane Društva, mlade rejce, ljubitelje črno-bele pasme in druge goste, da se letošnjega JUBILEJNEGA 30. občnega zbora udeležite v čim večjem številu. Povabite tudi tiste rejce, ki še niso člani in vse, ki jih zanima nadaljnja usoda govedoreje, tržne prireje mleka in kmetijstva v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor Društva
Predsednik Društva:
Gašper Napotnik

POVEJ NAPREJ !