Delo za zootehnika

Iščemo študenta ali mlajšega diplomanta zootehnike ali sorodne smeri za občasni vnos podatkov in strokovno delo na področju govedoreje, predvidoma okoli 4 ure dnevno v dopoldanskem času. Nadpovprečnemu, samoiniciativnemu študentu z željo po razvojnem in raziskovalnem delu na področju govedoreje nudimo dolgoročno sodelovanje in zaposlitev.

Kontakt: tomaz.perpar@kis.si