ABC Kako krmiti v kriznih časih

Zveza slovenske podeželske mladine in Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije vas v torek , 29. 3. 2022 ob 20.00 uri vabita na spletni seminar.