Vabilo na strokovni posvet Veterinarska oskrba molznic, Oplotnica 25. 10. 2019
Vabilo na strokovni posvet Veterinarska oskrba molznic, Oplotnica 25. 10. 2019
ZDRGLPS vabi na 14. strokovni posvet Veterinarska oskrba krav molznic, ki bo v petek 25. oktobra 2019 ob 10:00 v občinski dvorani občine Oplotnica, Goriška ...

Rezultati kontrole mleka in mesa v letu 2021

V publikaciji predstavljamo rezultate kontrole v govedoreji za leto 2021. Glavni poudarki:

 1. govedo redi 28.178 kmetij (911 manj kot leta 2020),
 2. 467.397 glav ali 16,6 na kmetijo,
 3. v obračunu prireje mleka (305 dni) je bilo 78.113 krav z mlečnostjo 7.292 kg/4,02/3,38
  1. rjava 7.643 krav, 6.284 kg/4,13/3,50
  2. lisasta 28.061 krav, 6.172 kg/4,10/3,44
  3. črno-bela 34.413 krav, 8.545 kg/3,96/3,33
 4. v kontroli mesa je bil8 1.124 živali od tega 865 telet
  1. šarole rojstna teža 43,3 kg, ob odstavitvi ¸298,3 kg (1.209 g/dan),
  2. limuzin rojstna teža 43,0 kg, ob odstavitvi 261,6 kg (1.042 g/dan),
  3. angus rojstna teža 35,1 kg, ob odstavitvi 303,1 kg (1.134 g/dan).

Povezava do poročila 2021 in preteklih let