Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije Vas vabi na 27. občni zbor,
Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije Vas vabi na 27. občni zbor,
ki bo 22. februarja 2019 ob 10.30 na na kmetiji KASTELIC v Žabji vasi. Vljudno vabljeni! Vabilo ...

Rezultati kontrole mleka in mesa v letu 2020

V publikaciji predstavljamo rezultate kontrole v govedoreji za leto 2020. Glavni poudarki:

 1. govedo redi 29.090 kmetij (615 manj kot leta 2019),
 2. 468.821 glav ali 16,1 na kmetijo,
 3. v obračunu prireje mleka (305 dni) je bilo 79.040 krav z mlečnostjo 7.160 kg/4,01/3,37
  1. rjava 7.888 krav, 6.130 kg/4,10/3,46
  2. lisasta 28.294 krav, 6.075 kg/4,08/3,43
  3. črno-bela 34.470 krav, 8.403 kg/3,94/3,31
 4. v kontroli mesa so bile 930 živali od tega 775 telet
  1. šarole rojstna teža 43,6 kg, ob odstavitvi 293,5 kg (1.185 g/dan),
  2. limuzin rojstna teža 41,6 kg, ob odstavitvi 269,4 kg (1.082 g/dan),
  3. angus rojstna teža 36,4 kg, ob odstavitvi 270,2 kg (1.117 g/dan).

Povezava do poročila 2020 in preteklih let