Podnebno ogledalo 2019 – izpusti toplogrednih plinov v kmetijstvu

Sodelavci Kmetijskega inštituta so pripravili celovit pregled stanja na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu. Podatki o emisijah in ukrepih za zmanjševanje so predstavljeni v dveh zvezkih. V sklopu projekta LIFE Podnebna pot 2050 (Climate Path 2050) so sodelavci Oddelka za živinorejo pripravili pregled stanja na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu. V Zvezku 4je prikazano … Preberi več

Letne odbire in predstavitve plemenjakov

V osemenjevalnih centrih Preska, Ptuj in Murska Sobota potekajo letne odbire plemenskih bikov za osemenjevalno sezono 2019/2020. Komisije za posamezne pasme ocenijo žive plemenjake ter na podlagi ocen in plemenskih vrednosti za posamezne lastnosti odberejo in priporočijo najboljše bike za osemenjevanje v sledeči osemenjevalni sezoni. To so vrhunski plemenjaki, katerih potomke in potomci dosegajo najboljše … Preberi več