Posredovanje podatkov rejcem

Rejcem posredujemo in omogočamo dostop do podatkov na različne načine: po klasični in elektronski pošti, SMS sporočila, dostop do podatkov o lastni čredi na spletu. Vrste poslanih obvestil rejcem: mesečni obračun kontrole prireje mleka, letni zbirni obračun kontrole prireje mleka v čredi, primerjava povprečne prireje črede s povprečjem Slovenije, območnega zavoda KGZS, upravne enote in … Preberi več