Nadkontrola ni sama sebi namen

Nadkontrole prireje mleka izvajamo iz dveh razlogov: preverjanje delovanja korekcijskih faktorjev ter ocene izvedene osnovne kontrole, ki je odvisna tako od rejcev kot tudi dela kontrolorjev in drugih dejavnikov. Za zagotavljanje korektnosti opravljanja kontrole mlečnosti imamo dve stopnji nadzora. Prva stopnja je interni nadzor priznane organizacije nad opravljenim delom kontrolorjev, ki ga opravlja vodja kontrolorjev. … Preberi več

13. strokovni posvet

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme vabi na 13. strokovni posvet, v petek, 22.02.19 ob 10:00 na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče Značilnosti in prednosti lisaste pasme za prirejo mesa Program: 10:00    Uvod v posvet z nagovori 10:20    Lastnosti mesa bikov lisaste pasme – doc. dr. Silvester ŽGUR 10:50    Pregled klavne … Preberi več