Regijska razstava govedi, Litija, 25.06.18

Na dan državnosti, 25. junija 2018, je v Litiji potekala regijska razstava govedi. Moči so združili govedorejci iz Govedorejskega društva Litija in Živinorejskega društva Zagorje ter strokovne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana, ob podpori treh kmetijskih zadrug iz Izlak, Litije in Trebnjega ter ne nazadnje podpori občin Litija, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi. … Preberi več

Mlečnost 2018

V primerjavi s preteklimi leti je bila rast mlečnosti v zadnjih treh letih izrazito večja, v letu 2018 v povprečju za 194 kg. Povečanje pri posameznih pasmah: ČB +214 kg, CK +191 kg (le 31 zaključkov), LS +183 kg, križanke z lisasto pasmo (LSX) +153 kg in RJ +133 kg. Spremembe vsebnosti: maščobe: skupaj -0,01 … Preberi več

Register rejcev in register živali

V centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) je bilo 31.12.2018 registriranih 461.973 aktivnih govedi na 30.351 kmetijah. Število goved in kmetij, ki rede govedo je v letu 2018 padlo, število goved na kmetijo pa se je povečalo. Število krav (158.863 krav) in kmetij, ki rede krave (22.640 kmetij) se je zmanjšalo, število krav na kmetijo … Preberi več