Nov doktor znanosti

Sodelavec Janez Jeretina je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Napoved laktacijskih krivulj z uporabo regresijskih modelov in ocena izgube mleka zaradi povečanega števila somatskih celic pri kravah. Izkoristek genetskega potenciala in ekonomična prireja mleka sta odvisna od spremljanja rezultatov kontrole prireje na ravni kmetije. Ta je odvisna od mlečnosti krav in njihovih potekov laktacijskih krivulj, … Preberi več

Utriki s sejma EuroTier 2018

V času med 13. in 16. novembrom je v Hanovru potekal največji evropski kmetijski sejem z vsebinskim poudarkom na živinoreji. Razstavljalci so predstavili številne tehnološke rešitve za obvladovanje reje, zdravja živali in dobrega počutja in glede na to, da je bil velik poudarek na govedu, bomo strnili nekaj poudarkov na to temo. Govedoreja Na obsežnem … Preberi več

Vabilo na 12. strokovni posvet

Vpliv gnojenja na oskrbo s hranili in izpiranje nitratov v podtalnico Občina Oplotnica, petek, 16.11.2018, ob 10:00 uri. Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije vabi na 12. strokovni posvet, ki je namenjen rejcem, strokovnjakom in ostali javnosti. Program: Uradno vabilo