Živinorejska razstava Ptuj, 2018

Ob 65-letnici delovanja kmetijskega zavoda Ptuj je bila junija 2018 živinorejska razstava, podkrepljena s strokovnimi predavanji. Šampijonki govedorejske razstave sta lisasta krava SHAKIRA, rejec Marijan Držečnik, Ribnica na Pohorju in črno-bela krava BUBA, rejec Ivan Hrga, Dragovič 2a, Juršinci. Govedo sta ocenjevala g. Reinhard Pfleger in g. Hans Terler, oba z avstrijske Štajerske. Zmagovalke po … Preberi več

Rezultati kontrole 2017

Na voljo so rezultati kontrole za leto 2017. Povprečna mlečnost je 6.858 kg, črno-bela 8.042, rjava 5.966, lisasta 5.873. Stalež je 463.843 živali, 161.100 krav na 31.403 kmetijah. V kontroli mleka je 80.305 krav na 3.516 kmetijah, v kontroli mesa je bilo 795 telet na 25 kmetijah.