Sprememba načina prijave na GOVEDO.si

Zaradi povečane varnosti in zaradi nove evropske uredbe o varovanju podatkov GDPR na portalu GOVEDO.si posodabljamo sistem prijavljanja uporabnikov. Pomembno: za dostop bo obvezen elektronski naslov; 02.06.2018 – prehod na nov sistem prijavljanja, gesla ostanejo nespremenjena; 01.09.2018 – rok za zamenjavo gesla (navodila za menjavo gesla); geslo mora biti dolgo vsaj 8 znakov z vsaj … Preberi več

Organizacije v govedoreji

Na področju govedoreje so potrjeni rejski programi za lisasto, črno-belo, rjavo, limuzin, šarole in cikasto pasmo. Nosilke rejskih programov so priznane rejske organizacije, ki imajo za izvajanje posameznih opravil iz potrjenih rejskih programov sklenjene pogodbe z drugimi priznanimi organizacijami v govedoreji (v nadaljevanju izvajalci javne službe). Priznane rejske organizacije: Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme … Preberi več