Prireja mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Odnos kmetijske politike do območij z omejenimi možnostmi za kmetovanje – zgodovinski pregled Kriteriji za opredelitev območij z omejenimi dejavniki in značilnosti območij z omejenimi možnostmi za kmetovanje v Sloveniji Intenzivnost prireje mleka na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje Krma in krmljenje krav na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje Intenzivnost reje pitancev na … Preberi več