13. strokovni posvet

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme vabi na 13. strokovni posvet, v petek, 22.02.19 ob 10:00 na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče

Značilnosti in prednosti lisaste pasme za prirejo mesa

Program:

10:00    Uvod v posvet z nagovori

10:20    Lastnosti mesa bikov lisaste pasme – doc. dr. Silvester ŽGUR

10:50    Pregled klavne kakovosti bikov lisaste pasme v Sloveniji ter Kakovost mesa bikov lisaste pasme vzrejenih v testu rastnih in klavnih lastnosti – Andreja ŽABJEK, univ. dipl. inž. zoot.

11:30    Rezultati rastnih in klavnih lastnosti bikov lisaste pasme v progenem testu – dr. Andrej MERGEDUŠ in doc. dr. Marjan JANŽEKOVIČ

11:50   Genotipske in fenotipske lastnosti elitnih bikov – Jože Smolinger, mag. kmet. – strokovni vodja za  lisasto pasmo

12:00    Predstavitev podjetja Celjske mesnine d.o.o

12:10    Predstavitev donatorja posveta – smaXtec – sistem za natančno spremljanje zdravja, plodnosti in počutja krav molznic. (MTC-SL Murska Sobota d.o.o.)

12:30    Zaključek posveta in pogostitev pred predavalnico

Moderator posveta: Jože SMOLINGER, mag. kmet.